tak?

tyle stron przemyśleń…

buntu

niejasnej drogi

proroczych scen

tyle

radości co trwogi

nigdy więcej

gdy zawsze

tęsknię otwarcie

gdy wart

czterech kart…