by marzenia były realne

Ludzie zawsze gdzieś na siebie czekają,
czy to na środku pustyni ,
czy w wielkim mieście.
Gdy ich drogi się przetną,
a spojrzenia spotkają,
przeszłość i przyszłość tracą znaczenie.
Istnieje tylko ta jedna chwila i niesamowita pewność,
że wszystko co na niebie i ziemi,
zapisane zostało tą samą Ręką.
To ona powoduje do życia Miłość
i dla każdego człowieka,
który pracuje, odpoczywa
i szuka szczęścia na tym świecie,
stworzyła bratnią duszę.
Bez tego straciłyby sens ludzkie marzenia.

Jur
htt:p/www/.youtube.com/watch?v=mIhI23gBBPQ http://www.youtube.com/watch?v=O5E3nUiBwCk